Tag Archives: chống thấm

Những vị trí quan trọng cần chống thấm thấm tại nhà ở

Những vị trí quan trọng cần chống thấm thấm tại nhà ở cần được xác định và thực hiện có kế hoạch ngay từ những lúc mới xây dựng nhà ở.Với thời tiết lượng mưa nhiều và độ ẩm cao không chỉ có mạch ngừng thi công móng màrất nhiều hạng mục và vị trí […]

Phương án thi công chống thấm bể nước sinh hoạt ngầm

Tại Việt Nam hiện nay ,dân số sử dụng nước sạch là một số lượng chưa được nhiều ,hầu hết người dân tại Việt Nam vẫn phải sử dụng nguồn nước ngầm tự đào và khoan thường gọi là nước giếng khoan.Việc hầu hết số phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nên hầu hết […]

Mẹo chống thấm tường ngoài trời

Các bức tường là một trong những thứ có thể nói là linh hồn của mọi ngôi nhà, cũng như mọi công trình thi công trong đời sống cũng như các công trình xây dựng. Với thời tiết ẩm ướt và lượng mưa có thể là nhiều và quanh năm ,khiến cho rất nhiều công […]